Velkommen til Lingotext!

Lingotext AS drives av Brigid McCauley.

Jeg er født og oppvokst i London og har bodd i Norge siden 1984. Siden 2003 har jeg levert oversettelser og andre språktjenester fra norsk til engelsk til både direktekunder og oversetterbyråer.

Jeg besto translatøreksamen i språkkombinasjonen norsk > engelsk ved Handelshøyskolen i Bergen i 2007, og som medlem av Statsautoriserte translatørers forening har jeg forpliktet meg til å følge foreningens etiske regler.

Jeg tilbyr følgende språktjenester:

- Oversettelse fra norsk til engelsk.
- Sertifisert oversettelse og stempling av attester, vitnemål osv. (norsk > engelsk).
- Korrekturlesing og/eller språkvask av engelskspråklige tekster.

Kundedialog

Jeg betrakter oversettelse som en dialog mellom oversetter og oppdragsgiver. Jeg er opptatt av å levere oversettelser av høy kvalitet og legger vekt på en direkte og åpen dialog med kunden. 

Punktlig levering

Alle oppdrag leveres til avtalt tid, så lenge ikke spesielle forhold gjør dette umulig (force majeure osv.). Hasteoppdrag kan utføres etter avtale, eventuelt mot et hastetillegg.

Konkurransedyktige priser

Jeg leverer et pristilbud der det oppgis en fast pris for oppdraget, som regel basert på antall ord i teksten. Noen oppdrag er det imidlertid mest hensiktsmessig å beregne per time, og da får kunden en prisantydning basert på estimert tidsbruk. Kunden oppdateres om eventuelle endringer underveis og betaler kun for medgått tid.

Alle henvendelser og oppdrag behandles konfidensielt.

Referanser kan oppgis på forespørsel.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!