Sertifisert oversettelse

Det er kun statsautoriserte translatører som er bemyndiget av den norske stat til å bevitne at en oversettelse er en korrekt og tro gjengivelse av kildeteksten. Dette er ofte nødvendig i forbindelse med oversettelse av vitnemål, attester, juridiske dokumenter osv. Her er en kort beskrivelse hentet fra Statsautoriserte translatørers forenings egen nettside:

Hva er en statsautorisert translatør? Statsautoriserte translatører har vært gjennom en krevende eksamen avholdt ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og har fått bevilgning fra Utdannings- og forskningsdepartementet til å autorisere oversettelser med et eget, beskyttet stempel.

Hvorfor bruke en statsautorisert translatør? Bruk av en statsautorisert translatør er i utgangspunktet en kvalitetsgaranti for at translatøren behersker faget sitt. I tillegg er det kun statsautoriserte translatører som er bemyndiget av den norske stat til å bevitne at oversettelser er en korrekt og tro gjengivelse av kildeteksten. Dette er ofte nødvendige i forbindelse med oversettelse av vitnemål, attester, juridiske dokumenter osv.

God translatørskikk. Statsautoriserte translatører er forpliktet til å opptre i overensstemmelse med god translatørskikk. Les mer om etiske retningslinjer for statsautoriserte translatører her.

Taushetsplikt. Taushetsplikt innebærer at translatøren behandler alt han/hun får kjennskap til i forbindelse med oppdraget, strengt fortrolig, og at han/hun påser at uvedkommende ikke får tilgang til dokumenter eller annet materiale som vedrører oppdraget. Translatøren må ikke utnytte forretningsmessige eller andre opplysninger som er taushetsbelagt. Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset. 

Praktisk informasjon om sertifiserte oversettelser

  • Når du sender en henvendelse, vil det spare tid om du vedlegger en skannet versjon av dokumentet som skal oversettes, og oppgir om oversettelsen skal hentes personlig, leveres elektronisk som PDF-fil eller sendes med brevpost.
  • Hvis originaldokumentet ikke kan fremlegges, vil det fremgå av oversettelsen at den er basert på en elektronisk (skannet) versjon.
  • Det ferdig oversatte dokumentet leveres etter forhåndsbetaling av fakturaen.
  • Underskriften min er deponert hos notarius publicus i Oslo.